07-09-16

Gratis fietsbijstand VWB

Vlaamse Wielrijdersbond

NIEUW: ZONDER VERHOGING LIDGELD
GRATIS FIETSBIJSTAND ONDERWEG


VWB-leden krijgen met ingang van 1 september 2016 fietsbijstand bij pech onderweg en dit voor het hele gezin.


Dit geldt voor RECREATIEVE – SPORTIEVE- WOON/ WERKFIETSERS.
Alle types fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen e-bikes.
Onze partner – met wie wij een exclusief contract hebben - is binnen de 30 minuten ter plaatse en brengt de VWBfietser snel naar zijn/haar vertrekpunt of thuisadres. De fiets wordt voor herstelling afgeleverd bij de dichtstbijzijnde fietshersteller of bij de eigen hersteller indien die binnen een straal van 30 km gevestigd is – en dit in heel België en gedurende 24 uur, 7 dagen op 7.

 

BIJZONDERHEDEN

Er is dekking in België vanaf 1 km van het vertrekpunt van de fietser; er is ook dekking over de landsgrenzen met buurlanden tot 30 km over de grens, gemeten vanaf het vertrekpunt in België. Dekking geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal. De FIETSBIJSTAND bestaat in het ophalen van fiets en fietser indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden. Kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt. Fietsers zijn enkel gedekt als hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier en met regelmaat onderhouden. De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen worden effectief lid is van de Vlaamse Wielrijdersbond.
 

UITGESLOTEN

• Deelname aan toertochten
• Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat
• Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal
• Fiets die gestolen is en waarvoor geen aangifte bij de politie is gedaan
• E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek
• Opzettelijk veroorzaakt defect
• Bij defect dat reeds bestond vooraf
 

Bij pech belt u het gratis noodnummer 0800-787.62, geef uw naam, lidnummer of rijksregisternummer en de plaats waar u met pech staat door en binnen 30 min.(onder normale omstandigheden) is er een wegenwachter bij u.Wij zijn overtuigd dat deze extra service een geruststelling zal zijn om met nog meer plezier aan uw fietstochten te beginnen.

 

VERLENGING LIDMAATSCHAP

Wie nu verlengt voor 2017 ontvangt geen nieuwe lidkaart, Wie een lidkaart heeft kan ze blijven gebruiken. Iedereen die voor 2017 geldig verlengt, ontvangt automatisch een e-mail ter bevestiging en kan eventueel de VWB-website consulteren om vast te stellen of hij/zij lid is. Bijkomend ontvang je – of je nu een e-mailadres hebt of niet - een schriftelijke bevestiging bij het magazine dat volgt op de datum van je betaling.

 

GEBRUIK JE IDENTITEITSKAART ALS LIDKAART

Nadat je je rijksregisternummer hebt ingevuld in onze databank, via je persoonlijke login op de website, kan je je identiteitskaart gebruiken om je te identificeren bij organisaties. Een uitzondering wordt gemaakt voor leden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken en bijgevolg geen rijksregisternummer hebben. BETALEN VOLSTAAT OM OVERAL ERKEND TE ZIJN ALS VWB-LID. De barcode op identiteitskaart zal worden gebruikt om je lidmaatschap te controleren. De huidige lidkaart kan je nog tijdelijk gebruiken tot je je rijksregisternummer hebt doorgegeven.

 

INDIVIDUELEN / CLUBS

Individuele leden betalen ALTIJD met de gestructureerde mededeling die je kan terugvinden na inloggen op de website bij “Verlengen lidmaatschap” • Clubleden regelen hun betaling via de clubverantwoordelijke

 

 
Vlaamse Wielrijdersbond VZW
Bosstraat 101, 9255 Buggenhout
vwb@vwb.be
tel: +32 (0)52 33 29 80
fax: +32 (0)52 34 13 49

 

06:00 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.