23-10-16

Lost and found in the mist

Aanwezig: Paul, Luc, Chris, Peter en Patrick
Ivo Belet: Fred en Wim
Hulpkok: Fons
Weerbericht: mist(-0,7° - 4°C) 
Afstand: 76km
Routegarmin.com/hondapark

HondaparkJPG.JPG

 


20161023_100848.jpg

Start werken Steenweg op Leopoldsburg op maandag 5 september

De aannemer start op maandag 5 september met het vrijmaken van de bermen (rooien bomen,…) in zone 1,
zodat aansluitend de nutsmaatschappijen hun werk kunnen doen (vanaf eind september).
Intussen maakt de aannemer ook in zone 2 (vanaf oktober) en 3 (vanaf januari 2017) de bermen vrij.

Vanaf oktober start de aannemer ook met het aanleg van de riolering in Schoor-Dorp, vanaf eind oktober ook in Schoor (deel) en Steenweg op Leopoldsburg.
Na de riolering zullen ook de fietspaden en de openbare verlichting gerealiseerd worden.

Als de weersomstandigheden het toelaten, zal het volledig project afgerond zijn tegen eind 2017.

Grote omleiding via Lommel, geen lokale alternatieven

De werken op deze belangrijke verkeersas door de gemeente Balen zullen voor veel verkeershinder zorgen.
Zeker omdat er geen lokale alternatieven zijn voor omleidingen.
Daarom dat het doorgaand verkeer omgeleid wordt vanuit het Centrum van Balen naar Rijsbergdijk-Postelweg (N136) via de Ring (N71) richting Lommel en
vervolgens via Kattenbos en Kerkhoven naar Leopoldsburg (N746) en omgekeerd.

Omwille van veiligheidsredenen wordt op de Peer Luytendijk gedurende de werken éénrichting ingevoerd vanuit Schoorheide ('militaire baan') richting Ongelberg.
Fietsers mogen hier wel in beide richtingen.

20161023_100903.jpg

11:30 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.